Eksterheide

De troeven

  • Een gebied om tot rust te komen
  • Verschillende kijkhutten
  • Ideaal om libellen en vlinders te spotten
  • In volle ontwikkeling
  • Galloway runderen en konikpaarden helpen mee met het beheer

Uitgestrekt natuurdomein

In dit uitgestrekt natuurdomein van 170 hectare aan de rand van de gemeente Beerse kan je vanuit drie verschillende kijkhutten watervogels, reeën en andere dieren bewonderen. Daarnaast zijn er ook (andere) gevleugelde vrienden zoals havik, zwarte specht en het bont dikkopje (dagvlinder) aanwezig in het gebied.

Naast een grote hoeveelheid dennen, vind je er ook eiken- berkenbossen, vennen, heischrale graslanden en natte en droge heide.

Inrichtingswerken

Enkele grote inrichtingswerken zijn al in 2009 uitgevoerd: het centraal gelegen vliegveld is afgebroken en het oorspronkelijke landschap (landduinen, heide en ondiepe vennen) werd hersteld. Hierdoor werd dit deel van het terrein terug aantrekkelijk voor allerlei plant- en diersoorten, zoals veldkrekel en boomleeuwerik. Schapen helpen ons hier de oprukkende boompjes onder controle te houden, in de rest van het natuurgebied dragen gallowayrunderen en konikpaarden al grazend hun steentje bij aan het open houden van het landschap.

De ecologische waarde van de Eksterheide zal de komende jaren nog verhogen door gerichte ingrepen. Hou dit stukje groen dus zeker in de gaten!

bron:https://www.natuurenbos.be/eksterheide

Zie ook wandelknooppunten netwerk De Kempense Hoven: https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner