Behoud de Begeerte/Erik Vlaminck - Dikke Freddy

Frederik De Meester, alias Dikke Freddy, is dakloos en fulmineert en reclameert al meer dan twintig jaar over de wantoestanden die hem en zijn lotgenoten in hun dagelijks geploeter treffen. In doorgaans humoristische, maar vooral trefzekere brieven kaart hij armoede en ongelijkheid aan bij het OCMW, bedrijven, ministeries, burgemeesters en andere koningen. Behoud de Begeerte stuurt hem nu op tournee om hem ten minste voor die tijd een dak boven het hoofd te bieden. De pen (en stem) van Dikke Freddy wordt vastgehouden door auteur Erik Vlaminck.

Wanneer

  • vrijdag 22 nov 2019
    van 20.15 u tot 22.00 u

Prijs

€ 14,00 (+60: 13 euro -26: 8 euro JUNIPRIJS: 2 EURO KORTING VAN 3 tot 30 JUNI kortingstarief UiTPAS Kempen: 2,8 euro )

Waar

naam
GC 't Heilaar
adres
Heilaarstraat 35
2340 Beerse

Tickets

Telefoon
014 600 770
website
http://www.vaartwebshop.be

Contact

e-mail
vaart@beerse.be

Info

In samenwerking met:

De Watertoren

Dakloze Frederik De Meester, alias Dikke Freddy, fulmineert en reclameert al meer dan twintig jaar over de wantoestanden die hem en zijn lotgenoten treffen in hun dagelijks geploeter.

In doorgaans humoristische, maar vooral trefzekere brieven kaart hij armoede en ongelijkheid aan bij het OCMW, reisbureaus, de koning der Belgen, de burgemeester der Antwerpenaren en zowat alle ministeries, van Welzijn tot Tewerkstelling en van Volksgezondheid tot Huisvesting.

Behoud de Begeerte stuurt hem nu op tournee om zijn mening en wederwaardigheden uit te dragen, en hem ten minste voor die tijd een dak boven het hoofd te bieden.

De pen van Dikke Freddy wordt vastgehouden door roman- en theaterauteur Erik Vlaminck (1954).  Hij kent de wereld van Dikke Freddy uit een vorig leven als projectleider in de psychiatrie en de thuislozenzorg. Sporen daarvan zijn in al Vlamincks boeken en theaterwerk terug te vinden, maar de ‘Brieven van Dikke Freddy’ zijn wel het meest tastbare gevolg van een confrontatie met mensen die het in het leven niet op een presenteerblaadje kregen.

Vlaminck is bekend van zijn succesrijke romans ‘Suikerspin’ (2008) en ‘Brandlucht’ (2011) en zijn theaterwerk met Tutti Fratelli, Olympique Dramatique en Laika. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en voorzitter van PEN Vlaanderen.

 

Van en met: Erik Vlaminck
Productie: Behoud de Begeerte

 

www.begeerte.be

 

Lees hier brieven van Dikke Freddy zoals ze verschijnen in de Standaard.

http://www.standaard.be/plus/tag/dikke-freddy

 

Geachte dames, geachte heren,

 

Ik droom er al lang van om bij het peloton van de middenklasse aan te sluiten. Maar met wat ik van mijn leefloon overhoud, kan ik amper de intresten betalen die maandelijks als een schimmel op mijn schuldenberg verrijzen.

Ik heb eerder al overwogen een vennootschap op te richten. Het zou mij in de mogelijkheid stellen om – naar het goede voorbeeld van verschillende banken, aannemersbedrijven en vliegtuigmaatschappijen – via een wel overwogen faillissement een groot gedeelte van mijn schulden van mij af te schudden. Ik beschikte echter niet over het noodzakelijke beginkapitaal en ik had niet echt vertrouwen in de kameraden die mijn vennoten wilden worden.

Nu lees ik in het dagblad dat er vanaf 1 mei ‘een frisse wind door de vennootschappen zal waaien’. Uw regeringen hebben er daadkrachtig voor gezorgd dat het niet meer nodig is om een beginkapitaal te hebben voor het oprichten van een vennootschap. Geleend geld volstaat. Wellicht komt mijn schuldenberg dus onmiddellijk in aanmerking. Bovendien kan ook ‘knowhow’ een onderdeel van het beginkapitaal vormen. En ‘knowhow’ heb ik in overvloed. Ik weet meer dan de gemiddelde mens over wachtlijsten, ziekenhuizen, ziekenkassen, sociaal assistenten, voedselbanken, schuldbemiddelaars, budgetmeters en dergelijke meer.

Een andere fantastische verbetering aan de vennootschapswet is dat het niet langer nodig is om een vennoot te hebben. Vanaf 1 mei kan ik simpelweg vennoot van ­mezelf worden. Door gewoon in de spiegel tegen mezelf te praten kan ik een vennootschapsvergadering houden.

Uw regeringen hadden bij hun aantreden beloofd de armoede te halveren. Het heeft er lang naar uitgezien dat het plan zou mislukken, maar door op het allerlaatste nippertje aan alle arme mensen de kans te geven om via een vennootschap failliet te gaan en op die manier met een propere lei opnieuw te beginnen, lijkt alles uiteindelijk toch ten goede te keren.

Ik wil u dan ook uitvoerig danken, en u alle succes toewensen bij de nakende verkiezingen. Kracht van verandering zal niet langer nodig zijn; waar een wil is, is een weg.

 

Met goesting in de toekomst en met de meeste Hoogachting namens de bv Dikke Freddy

Alle activiteiten