Bezienswaardigheden

Kerken en kapellen

parochiekerk Sint-Lambertus - Beerse Centrum
architecht: J. Goethals, stadsbouwmeester van Aalst

Door het graven van de vaart en de inplanting van diverse fabrieken en de bevolkingsexplosie die hiermee gepaard ging, werd in 1906 besloten tot de bouw van een nieuwe, grotere parochiekerk.

Het koor van deze vrijstaande neogotische kerk werd aangebouwd tegen de zuidgevel van de oude toren. Na de voltooiing van de werken in 1909 werden het schip, transept en koor van de oude kerk gesloopt. De toren bleef behouden.

parochiekerk O-L-V van Altijddurende Bijstand - Den Hout
architect: René Van Steenbergen

De fabrieken die zich vestigden aan het kanaal Dessel-Schoten trokken in het eerste deel van de 20e eeuw vele werkzoekenden naar het landelijke gehucht Den Hout. De eerstesteenlegging gebeurde in 1967. In 1968 werd de kerk ingewijd.

De kerk en bijgebouwen bestaan uit balkvormige volumes in witgeel bakstenen gevelbekleding en gekleurde glas-in-loodramen.

parochiekerk Sint-Quirinus - Vlimmeren

Deze vrijstaande, deels gotische kerk met omringend kerkhof was bekend voor de begankenis ter ere van de HH. Quirinus en Balbina.

Het koor, transept en schip die afbrandden in 1619 kregen vermoedelijk kort na 1678 hun huidige uitzicht. De toren dateert van 1770. Onder leiding van architect René Van Steenbergen werden in 1938 uitbreidings- en restauratiewerken uitgevoerd.

Sint-Corneliuskapel - Den Hout

De legende wil dat op de plaats van deze kapel een Sint-Corneliusbeeldje werd gevonden, door een krijgsoverste werd meegenomen en op onverklaarbare wijze terug op de vindplaats terechtkwam waardoor besloten werd dat de heilige hier vereerd wilde worden.

De oudst gekende geschreven bron waarin de kapel wordt vermeld, dateert van 1474. Uit oude rekeningen blijkt dat er in 1632 aanzienlijke uitbreidingswerken hebben plaatsgevonden. In 1913 werd de kapel grondig gerestaureerd.

Deze grote, vrijstaande kapel in gotische stijl was het bedevaartsoord bij uitstek tegen stuipen, epilepsie en zenuwkwalen.

Pastorieën

Witherenpastorie Beerse - Pastoriestraat 2

Deze vrijstaande pastorie in classicistische stijl werd in 1776 gebouwd naar aanleiding van de splitsing pastorie Vosselaar - Beerse. Dit beschermd monument werd volledig gerestaureerd in 1996.

Oude Pastorie Vlimmeren - Heidijk 1
architect: J. Taeymans

Deze voormalige pastorie in neogotische baksteenstijl, gebouwd vanaf 1906 werd gerestaureerd in 1988.

Waardevolle gebouwen

Tempelhof en koetshuis - Bisschopslaan 1

Dit vrijstaand herenhuis in eclectische stijl, gebouwd in 1869, werd in 1952 aangekocht door de gemeente die het tot 1977 gebruikte als gemeentehuis. Het gebouw doet momenteel dienst als gemeenschapshuis en heemkundig museum. Het aangrenzende koetshuis werd ingericht als steenbakkerijmuseum en museumcafé. In het park vind je een duiventoren, een reconstructie van een droogloods (afkomstig van de vroegere steenbakkerij DAKT), een monument voor de steenbewerkers van Beerse en enkele hedendaagse sculpturen.

Huize Bastijns - Bisschopslaan 5

Deze villa in eclectische stijl dateert uit het laatste kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw en doet nu dienst als gemeenschapshuis.

St. Jozefkliniek - Bisschopslaan 56
achitecten: Wijn en Boon

Dit vrijstaande gebouw met lichte art-deco-inslag werd in 1935 opgetrokken in opdracht van de congregatie der zusters Augustinessen van Antwerpen. Na de fusie met Vlimmeren in 1977 werd de oude kliniek ingericht als gemeentehuis.

Vlimmerlee - Kerkstraat
architect: J. Taeymans

Dit ontmoetingscentrum, samengesteld uit de voormalige jongensschool (1912 - architect:J. Taeymans), het voormalige gemeentehuis in neo-Vlaamse renaissancestijl (1901) en een recent gereconstrueerd gebouw op de locatie van de vroegere onderwijzerswoning, werd in 1992 gerestaureerd en gerenoveerd.

 

(bron: Agentschap Onroerend Erfgoed)