Buitenschoolse activiteiten

Verenigingen

Jeugdverenigingen
Jeugdbewegingen Beerse
Intergemeentelijke jeugdbewegingen
Jeugdhuizen Beerse
Socio-culturele verenigingen
Sportverenigingen

Teken- en muziekacademies

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Turnhout

filiaal Beerse
Jan Vaertenacademie - Boudewijnstraat 18 - 2340 Beerse

Studieaanbod en contactgegevens vind je hier.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Turnhout

filiaal Beerse
Jan Vaertenacademie - Boudewijnstraat 18 - 2340 Beerse

filiaal Vlimmeren
Vlimmerlee - Kerkstraat 64 - 2340 Beerse

Contactgegevens vind je hier.

Skatepark Beerse

Spel-o-theek speelgoed-uitleendienst