kinder- en jongerenbegroting

Lokaal bestuur Beerse zet volop in op participatie van haar jonge inwoners! 

In het voorjaar van 2021 organiseerde het lokaal bestuur een grootschalige jongerenbevraging.
Daaruit leren we dat jongeren niet betutteld moeten worden, maar dat de beste activiteiten en projecten voor jongeren door hen zelf georganiseerd worden. 

Naast de jeugdbewegingen, jeugdraad en jeugdhuizen die daar een grote rol in spelen, geloven we dat er nóg nog bakken talent en bruisende ideeën te vinden zijn bij de kinderen en jongeren in Beerse en Vlimmeren.

Door de kinderen en jongeren intensief te ondersteunen en coachen, willen we zoveel mogelijk jong talent tot ontplooiing laten komen.
Lokaal bestuur Beerse trekt in 2022 maar liefst 40.000 euro uit voor projecten die volledig door kinderen en jongeren worden ontwikkeld én uitgewerkt.

Stap 1: projectvoorstel indienen

Wie kan een projectvoorstel indienen?

Kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar via kinderraad De Kidsclub

Lies, een van de jongerencoaches van Vaart, trekt dit najaar langs de scholen van Beerse en Vlimmeren. Ze gaat in gesprek met de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar en polst zo naar belangrijke thema's die spelen bij de kinderen. Het onderwerp dat het meeste aan bod komt, wordt in 2022 het centrale thema van de nieuwe kinderraad “De Kidsclub”. 

Kinderen die interesse hebben om rond dit thema actief aan de slag te gaan, kunnen zich kandidaat stellen om zich bij de kinderraad aan te sluiten.
Samen met Lies werkt deze groep kinderen één of meerdere projectvoorstellen uit. 

Jongeren tussen 12 en 25 jaar

Jongeren tussen 12 en 25 kunnen individueel, in groep of samen met hun vereniging (waarvan het bestuur voornamelijk uit jongeren bestaat) via deze link een voorstel indienen tot en met woensdag 3 november 2021.

Geert, onze andere jongerencoach, begeleidt de jongeren bij het verder tot in de puntjes uitwerken van het project en bij het doen kloppen van het financiële plaatje. Ook coaching rond het pitchen van hun idee en het overtuigen van anderen over de meerwaarde van hun project voor ons dorp wordt voorzien in het voorbereidend traject.

Welke projecten komen in aanmerking?

We nemen bewust geen sturende rol in, maar uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden:

  • Het project richt zich op een groep kinderen en/of jongeren
  • Er mogen geen drempels zijn om deel te nemen aan het project
  • Projecten die voornamelijk gericht zijn op het maken van winst, worden niet toegelaten.
    Wordt er toch winst gemaakt, moet vooraf goed aangegeven worden waarvoor de opbrengst zal dienen (bijv. om het project ook na 2022 verder te zetten).
  • Projectvoorstellen met een uitgesproken religieus, ideologisch of politiek karakter worden niet weerhouden.

Verder kan eigenlijk alles. Een ruilbeurs, een skate-event, een blog, een artistiek project, een tentoonstelling, workshops, een optreden, street-art, een markt, een stoet, een debat, theater, een vlog, een initiatie, een zeepkistenrace, een game-marathon, ... . Kinderen en jongeren kunnen hun fantasie de vrije loop laten gaan! 

Stap 2: projectvoorstel verdedigen

In december stelt iedere projectgroep – De Kidsclub en jongeren – hun project voor aan een jury. Elk jurylid geeft een score op verschillende criteria. De totaalscore bepaalt welke projecten worden gekozen.

  • min. 1 project van de Kidsclub wordt sowieso weerhouden
  • max. 3 kleinere projectaanvragen worden sowieso geselecteerd
  • het eventueel resterende budget wordt verdeeld over de andere projecten met de hoogste scores

De jury bestaat voor de helft uit bestuursleden van de jeugdraad. De andere helft wordt ingevuld door leden van het schepencollege en/of experts in jeugdbeleid of jeugdwerk.

Stap 3: project realiseren

In 2022 kunnen de kinderen en jongeren dan echt aan de slag om de goedgekeurde projectvoorstellen te gaan realiseren.
Ze kunnen daarvoor rekenen op begeleiding op maat: niet alleen door de twee jongerencoaches van Vaart, maar waar nodig worden experts uit andere diensten of externen ingeschakeld.

Meer informatie

Volg @jeugdbeerse op Instagram of neem contact op met Geert en Lies viajeugd@beerse.beof telefonisch/via whatsapp: gsm 0470 10 35 22 (Geert) - 0471 67 31 46 (Lies)