logo Uit in Beerse

UPDATE coronamaatregelen wekelijkse markt

09 november ’20 (ma)
De coronamaatregelen op de wekelijkse markt worden steeds bijgestuurd volgens de federale, provinciale of lokale voorwaarden. De meest recente versie lees je hieronder. Lokaal bestuur Beerse dankt alle bezoekers en markthandelaars voor het blijven leveren van de nodige inspanningen.

Hieronder zetten we alle maatregelen op een rijtje, te beginnen met de recent gewijzigde:

De wekelijkse markt blijft open

Let op: niet alle kramen zijn toegelaten (conform de sluiting van gevestigde handelszaken). 

Enkel kramen die voeding, bloemen en planten, medische hulpmiddelen, onderhoudsproducten en papierwaren verkopen worden momenteel toegelaten. De kramen blijven op hun bekende plaats staan zodat er genoeg ruimte is om veilig te winkelen.

Op het marktplan in bijlage staan alle kramen die nog toegelaten én aanwezig zullen zijn. Opgelet, omwille van weersomstandigheden of persoonlijke redenen kan het zijn dat markthandelaars niet aanwezig zijn.

Kom (bij voorkeur) alleen naar de markt

Uiteraard mag je je minderjarige kinderen of andere personen die daar nood aan hebben, begeleiden.

Beperk je marktbezoek tot max. 30 minuten
Verbod op consumeren van voeding/drank

Het is niet toegelaten om ter plaatse voeding en drank te consumeren.

Kom niet naar de markt als je ziektesymptomen vertoont
Bekijk vooraf het marktplan en het circulatieplan

Het markt- en circulatieplan kan je op deze pagina downloaden. De route wordt ter plaatse door middel van pijlen, nadars en lint aangegeven. Ga niet voorbij het lint, let op de signalisatie en respecteer het éénrichtingsverkeer.

Betreed en verlaat de markt enkel via deze twee in- en uitgangen:

  • aan de oprit aan parking Noord (r.t.o. Beenhouwerij Knaeps)
  • aan de eerste oprit in de Pastoriestraat (de oprit het dichtst bij de Bsschopslaan).
Fietsen niet toegelaten

Laat je fiets veilig achter in een van de vaste fietsenstallingen aan de twee toegangen tot de markt. Fietsen worden absoluut niet toegelaten.

Houd steeds afstand

De sociale distance-regels zijn ook hier van toepassing. Houd minstens 1,5 m afstand tot andere personen, niet alleen tijdens het wandelen en in de wachtrijen, maar ook tijdens het parkeren van je fiets of auto.

Samenscholingen zijn niet toegelaten.

Respecteer het max. aantal personen per kraam. Dit wordt d.m.v. affiches aan de kraam kenbaar gemaakt. 

Bijkomende praktische richtlijnen
  • Betaal elektronisch waar het kan
  • Breng je eigen boodschappentas mee
  • De openbare toiletten aan het Tempelhof zijn geopend. Houd ook hier afstand.
Er is toezicht

Aan de toegangen en op de markt zal er toezicht zijn. Bij problemen mag je deze personen zeker aanspreken. Houd wel afstand.

Meer informatie?

Vaart - tel. 014 600 770 - e-mail: marktenenkermissen@beerse.be - FB Messenger: http://m.me/vaartbeerse

LCP