jaarverslag

Het AGB Beerse heeft opnieuw een boeiend werkingsjaar achter de rug! Feestelijk blazen het 5de  verjaardagkaarsje uit en blikken hoopvol de toekomst tegemoet…  Tevreden stellen we vast dat het autonoom gemeentebedrijf meer en meer uitgroeit tot een stabiele entiteit.

Ontegensprekelijk dankzij de nauwe betrokkenheid en de dynamische inbreng van het directiecomité en de raad van bestuur. De inlooptijd is resoluut voorbij en dit merken we in het gestelde vertrouwen, de steeds vlottere besluitvorming en als kers op de taart de opmaak van het nieuwe ambitieus actieplan 2017/2018!

Download het jaarverslag 2016 hier!