natuurgebied De Blakheide

De Blakheide is een prachtig natuurgebied in Beerse op de grens met Rijkevorsel.

Het is een relatief smalle strook aangeplant naaldbos naast eenzeer grote kleiput. In dit gebied liggen ook enkele vennen, oude turfputten en stukken heide die de tand des tijds getrotseerd hebben (heide relicten). In de lengterichting loopt er een brede corridor door het bos. Deze boomloze strook is een leidingstraat voor de ondergrondse gasleidingen (transportleidingen) tussen Weelde naar Zandhoven. 

Aan de grote kleiput staat een vogelkijkwand zodat je watervogels kan spotten zonder deze op te schrikken. Aan de vogelkijkwand is ooit geel zand gewonnen waardoor een lager gelegen stuk heide is ontstaan. De opstaande wand geeft een duidelijk beeld van het bodemtype podzol, een schrale grijze dekzandgrond bovenop het gele zand.

Het bos in de nabijheid van de oevers bestaat voornamelijk uit loofbomen (berk, eik,...)

De afgelopen jaren zijn er heel wat werken gebeurd in natuurdomein de Blakheide. De Blakheide ligt in een Europese beschermingszone, een zogenaamd Natura 2000-gebied, waarbij heideherstel één van de belangrijkste doelen is.

Tijdens de werken werden er een aantal grotere open plekken gecreëerd waarvan enkele spontaan mogen evolueren naar bos (met inheemse boomsoorten zoals berk en zomereik). Op 5 locaties ruimt het voormalige bos plaats voor heide. In totaal gaat het om een oppervlakte van 3,6 ha.