Schatten van Vlieg - Over rantsoenen en smokkelen

Klik op foto 1 om het dagelijkse rantsoen in gram te lezen, doorheen de oorlogsjaren. Je kan zien dat de rantsoenen regelmatig aangepast werden.

Merk je op dat er aan aardappelen (bijna) geen gebrek was? Het vleesrantsoen daarentegen schommelde de meeste oorlogsjaren tussen 20 en 35 gram per dag!
Ter vergelijking: het plakje vlees tussen je boterham weegt ongeveer 15 gram.

Foto 2 is het Ministerieel Besluit dat op 2 juli 1940 aangepaste rantsoenen vastlegt en de straffen wanneer winkeliers zich niet houden aan de wetgeving, zoals het opleggen van een geldboete (van 700 tot 700.000 BEF, wat in die tijd al heel veel geld was) of een gevangenisstraf (van 15 dagen tot 3 jaren).

 

Bron: Jaarboek De Vlierbes JG 1994 (artikel 'rantsoenering en ravitaillering') - www.devlierbes.be