sport

AANPASSINGEN SPORTBEOEFENING VANAF 23/10
 • Bij professionele sportwedstrijden is publiek verboden.
 • Amateurwedstrijden voor volwassenen worden opgeschort.
 • Jeugdcompetities (t.e.m. 18 jaar) kunnen WEL doorgaan. De aanwezigheid van max. 1 ouder/familielid is toegestaan. 
Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 18 november.

Sinds woensdag 14 oktober is de sportsector overgegaan naar CODE ORANJE. De belangrijkste gevolgen vatten we hieronder samen. De regels zijn voorlopig geldig tot en met 8 november.

SPORTEN IN GEORGANISEERD VERBAND (clubs en verenigingen)

Voor sportbeoefening in georganiseerd verband blijven de bestaande richtlijnen en protocollen onverminderd van kracht. 

U12

Voor kinderen tot en met 12 jaar blijven alle outdoor EN indoor sportactiviteiten toegelaten zonder dat er afstand moet gehouden worden. Contact tussen sportbubbels kan enkel wanneer dit noodzakelijk is in functie van een wedstrijdcontext (bvb. een wedstrijd voetbal tussen jeugdploegen).

+12

Voor sporters ouder dan 12 kan er INDOOR enkel nog gesport worden ZONDER contact (> 1,5 meter afstand). Oefenvormen of sporten (bvb. badminton) waarbij de afstandsregels ten allen tijde kunnen gerespecteerd worden zijn nog wel mogelijk.

Wanneer men OUTDOOR sport, is het nog wel TOEGESTAAN te sporten met contact binnen de sportbubbel, maar enkel voor zover dit contact noodzakelijk is voor het uitoefenen van de activiteit (bvb. WEL contact bij het veroveren van de bal , NIET elkaar omhelzen na een doelpunt).

Check als trainer of verantwoordelijke zeker de protocollen opgesteld door Sport Vlaanderen of de sportfederatie, deze blijven onverminderd van toepassing.

SPORTEN IN NIET-GEORGANISEERD VERBAND

(occasioneel of op vrijwillige basis, bvb. met vrienden)

Sporten in niet-georganiseerd verband is toegestaan met maximum 4 personen in totaal (uitgezonderd in gezinsverband wanneer je gezin uit meer dan 4 personen bestaat). Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend.

Er kan gesport worden MET contact wanneer de andere sporters tot je bezin behoren of deze persoon jouw nauw contact is buiten je gezin. In alle andere gevallen kan er enkel gesport worden ZONDER contact (>1,5 meter).

SQUASH

Omdat bij sporten zoals squash de afstand van 1,5 meter tussen de spelers niet kan worden gegarandeerd, wordt dit beschouwd als een vorm van contactsport. Rekening houdend met het niet-georganiseerd karakter van onze squash en de beperkte controle is in het kader van de sterk stijgende coronacijfers dan ook beslist de squashboxen te sluiten tot en met 8 november.

ZWEMBAD

De huidige regels voor het zwembad blijven onveranderd. De publieke zwembeurten gaan door zoals dit tot op heden het geval was, en ook de deelnemers van de zwemschool, evenals de clubs blijven van harte welkom!  

Draag zeker je mondmasker bij het binnengaan van het gebouw en in de kleedruimtes, hou voldoende afstand, zowel rond als in het water en blijft niet hangen aan de kant!

Het maximum aantal zwemmers van 49 blijft behouden. Reserveren is verplicht voor het familiezwemmen op zondag, niet voor de andere zwembeurten.

SPORTKAMPEN

De sportdagen van de herfstvakantie kunnen gewoon doorgaan zoals voorzien. Er zal opnieuw gesport worden in bubbels van maximum 50 kinderen. Aparte in- en uitgangen worden voorzien, evenals gescheiden toiletten en wasbakken.

De praktische informatie zal aan de ingeschreven deelnemers worden bezorgd voor aanvang van het kamp.

REGISTRATIEPLICHT

Er is een registratieplicht voor:

 • Alle sportlessen en -trainingen
 • Bezoekers zwembad
 • Bezoekers horeca / kantine
 • Bezoekers wedstrijden / evenementen

Het doorgeven van je naam en telefoonnummer en/of e-mailadres is in deze gevallen verplicht. Alle gegevens worden gedurende 14 dagen bewaard. Ze worden enkel gebruikt in het kader van contact tracing en NIET voor publicitaire doeleinden.

KLEEDKAMERS & DOUCHES

Kleedkamers en douches zijn vanaf 14 oktober gesloten, uitgezonderd de kleedkamers van het zwembad. De sluiting is geldig voor alle sportaccommodaties.

Kom je sporten, doe dan zeker je sportoutfit thuis aan en voorzie een tas/bak om je spullen tijdens de training gescheiden in weg te bergen.

CAFETARIA EN KANTINES

De cafetaria van het sportcentrum en alle kantines van de verschillende clubs zijn vanaf maandag 19 oktober gesloten voor een periode van 4 weken.

MONDNEUSMASKERS

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht in openbare gebouwen EN wanneer 1,5 meter afstand niet kan worden gerespecteerd. Ook als bezoeker van een sportevenement (bvb. voetbalwedstrijd) is het dragen van een mondneusmasker verplicht.

Het dragen van een mondneusmaker tijdens het sporten is niet nodig en wordt bij intensieve activiteiten zelfs afgeraden!

SAMEN TEGEN CORONA / SAMEN GEZOND

Sporten is gezond en dat blijft het ook. We moedigen dan ook iedereen aan om dit te blijven doen op een weliswaar veilige en verantwoorde manier, ter bescherming van onszelf en anderen!

De gouden sportregels:

 • Sport zoveel mogelijk in de gezonde buitenlucht i.p.v. binnen
 • Hou zoveel mogelijk afstand van anderen tijdens het sporten
 • Desinfecteer je handen op de daarvoor voorziene plaatsen
 • Volg de bestaande looproutes in de verschillende sportaccommodaties
 • Wie ziek is, blijft thuis

Alle informatie is steeds onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of aanpassingen door de overheid in het kader van de inperking van de corona-epidemie. Mochten er wijzigingen optreden, zullen we jullie hierover informeren.

Heb je specifieke vragen, twijfel je of je activiteit kan doorgaan of wil je meer informatie?
Contacteer ons gerust of spreek onze mensen zeker aan! We helpen je graag verder!

Sport Beerse – Rerum Novarumlaan 31 – 014 61 47 24 – sport@beerse.be 

VRAGEN

Heb je meer specifieke vragen? Ben je bezorgd?

Neem gerust contact op en spreek onze mensen zeker aan! We helpen je graag verder!

Sport Beerse - Rerum Novarumlaan 31 - 014 61 47 24 - sport@beerse.be

Bezig met laden...